Argelabs’tan tüm müşteri adaylarına sistemlerini ücretsiz deneme imkanı


İlker Çetiner
Argelabs Bilişim Teknolojileri
Kurucusu

Argelabs Bilişim Teknolojileri bulut tabanlı yenilikçi uygulamalar geliştiren bir bilişim şirketi. 2015 yılında kurulan şirketimiz, Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ta faaliyet gösteriyor. Şirketimizin geliştirmiş olduğu uygulamalardan, en çok müşteri ile buluşmuş olan uygulamamız ‘Marlov’ ismindeki geri bildirim platformu. Bu platformda şuanda birbiriyle entegre 3 farklı sistem yer almaktadır.

1- Meraklı Marlov ismindeki Dijital Anket ve Müşteri Geri Bildirim
Sistemi:
Müşterilerinizin sizden aldığı hizmet ile ilgili yaşadığı deneyimleri akıllı sorularla öğrenip, anlık olarak size ileten, müşteri memnuniyetini ölçebileceğiniz veya hedef kitlenizden herhangi bir konuda görüş toplayabileceğiniz sistemdir. Oluşturmak istediğiniz anketleri Pratik bir şekilde oluşturabilir, sonuçları telefonunuza gelen anlık bildirimlerle veya Yönetim paneli üzerinden görebilirsiniz. Anketlere katılım Tablet Kiosklar, Karekodlar ve URL Linkler üzerinden olabilmektedir. Müşterilerinden düzenli olarak geri bildirim almanın öneminin farkında olan çok sayıda müşterimiz bu uygulamayı kullanmaktadır. Yapılan istatistiksel araştırmalar yeni bir Müşteri kazanımı için harcanan bütçenin, mevcut bir müşteriyi elde tutmak için gerekenden yaklaşık 5 kat daha yüksek olduğunu gösteriyor. Şirketlerin Müşteri kaybetmelerinin nedeni %70 oranında satış sonrası hizmetlerinin yetersiz bulunması. Şirketlerse bunun %21 olduğunu düşünüyor.
2-Marlov Star ismindeki Teşekkür ve Paylaşım Sistemi: Amacı çalışanların motivasyonlarını arttırmak olan, bir oyun yaklaşımıyla kurum çalışanlarının birbirleri hakkında anlık olarak görüş bildirebilecekleri, birbirlerine teşekkür edebilecekleri, resim ve video paylaşabilecekleri bir uygulamadır. Ekiplerin gelişmesi ve verimlilikleri için etkili bir geri bildirim süreci çok önemlidir. Uygun zamanda, uygun yerde, kişiliği değil davranışı temel alan, genellemelerden uzak, yapıcı ve geliştirici bir üslupla verilen geri bildirimler hem çalışanın gelişimi için hem de ekiplerin verimlilikleri için olmazsa olmazlardandır. Sistemimiz geri bildirim verme ve takdir etme kültürünün tüm çalışanlarca benimsenmesini sağlamakla birlikte, kişiler arasındaki düzenli iletişime de katkıda bulunur.
3-Marlov 360 ismindeki Performans Yönetim Sistemi: Performans Değerlendirme, bir çalışanın potansiyelinin, yeteneklerinin, işteki davranışlarının ve işle ilgili tüm niteliklerinin diğer çalışanlarla karşılaştırılarak ölçümlenmesidir. Ölçülmeyen şeyin geliştirilmesi de mümkün değildir. Performans Değerlendirme faaliyeti ile bir çalışanın yetkinliklerini ve iş hedeflerinin gerçekleşmesini değerlendirmek, yönetimsel kararların alınmasında bir girdi oluşturacağı gibi, çalışanın gelişimini hedefleyen faaliyetlerin yerine getirilmesinde önemli veriler sağlayacaktır. Marlov 360 Sistemi ile yetkinlikler ve iş hedefleri hiyerarşik
olarak üst yönetimden aşağıya doğru veya tüm çalışanlar arasında (360 derece olarak) değerlendirilebilir. Değerlendirme sonuç raporları ve kişi bazlı karneler sistem tarafından otomatik çıkarılacaktır.
Marlov dışında görev/aksiyon yönetimine yönelik Flowi ve uzmanlık alanımız olan Proje ve Portföy Yönetimi ile ilgili PMPort ismini verdiğimiz takip sistemlerini geliştirdik. Flowi’de çalışanlarınıza iş atamaları yapabilir,
bunların durumlarını takip edebilir ve gecikmeler olduğunda otomatik alarmlar alabilirsiniz. PMPORT ise proje yoğun çalışan kurumların ilgi gösterdikleri bir sistemdir. Bu sistemde; projeler, talepler, kaynaklar, kaynak kapasiteleri, çalışma takvimi, maliyetler, proje dokümanları, aksiyon planları gibi bir çok parametre tek bir ortamdan yönetilebilmektedir. Sistemimizin en önemli özelliği minimum veri girişi ile maksimum verimlilik artışının sağlanmasıdır. Proje Yönetimi alanında PMP ve PMI Agile sertifikasyonlarına yönelik eğitimler de veren bir kurum olduğumuz için, iş hayatında elde ettiğimiz tüm deneyimleri geliştirdiğimiz sistemlere aktarabiliyoruz. Müşteri memnuniyetini ve uzun vadeli iş birliklerini ön planda tutan yaklaşımımızla, sağlıklı büyüyen bir şirket olmayı hedefliyoruz. Yaptığımız işin kalitesine güveniyor, müşteri adaylarımıza tüm sistemlerimizi ücretsiz deneme imkanı sunuyoruz.