Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye’deki üniversitelerimizin çağın gerisinde kalma lüksü yok


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay modern dijital teknolojilerle birlikte bilgiye erişimin, bilgiyi yönetmenin ve kullanmanın yöntemlerinin de hızla değiştiğini söyledi.

Yeni bilgi teknolojilerinin öğretimin dijitalleşmesini sağladığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, dünyada önde gelen üniversitelerin, bilgi aktarımında mekan ve zaman sınırlarını ortadan kaldıracak, yeni
bilgi teknolojilerini geliştirmeye ve kullanmaya başladığını belirtti.
“Üniversite dediğimiz zaman kavram itibarıyla kampüsü, amfisi ve kütüphanesiyle fiziki bir yapıyı anlarsak eksik kalır.” ifadesini kullanan
Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Günümüzde üniversitelerin sınırları
belirli bir kampüs alanından çevrim içi platformlara taşınmış ve kütüphane
dahil çoğu kaynaklar her yerden ulaşılabilir hale gelmiştir. Bunun yanı sıra yeni nesil, bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar ile büyümektedir. Öğrenciler, internet, bilgisayar oyunları ve dijital uygulamaların dillerini ana dilleri olarak konuşmaktadır. Yükseköğretim sisteminin, teknolojik imkanlarıniçine doğan ve dijital dili öğrenerek yetişen bu yeni neslin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeniden yapılandırılması kaçınılmazdır.
Yükseköğretim kurumlarımızın toplumun ve zamanın ihtiyaçlarına göre kendini uyarlayabilme dinamizmine sahip olması gerekir. Her üniversite tüm unsurlarıyla bilgi çağının dönüşümünü yakalamaya hazır olmalı.” Fuat Oktay, yükseköğretimde dijital dönüşümün, topyekun bir dönüşüm süreci olduğunu bildirdi.
Proje ile akademisyen hocaların ve üniversite öğrencilerinin dijital teknolojiden en etkin şekilde faydalanmalarının amaçlandığını anlatan Oktay, “Üniversiteler bünyesinde oluşturulacak dijital veri sistemleri, dijital öğrenme platformları ve açık eğitim kaynakları yoluyla yükseköğretimin
dijital boyuta taşınması planlanmaktadır. Öncelikli olarak 8 pilot üniversitede hayata geçirilecek olan dijital teknolojileri yükseköğretime
entegre etme süreci, etkinlik ve verimlilik çıktıları analiz edilerek tüm üniversitelerimizde yaygınlaştırılacaktır. Biz de bu sürecin daha
sağlıklı yürütülebilmesi için üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere paydaşlar arasında sağlam bir işbirliği tesis edilmesine destek olacağız.” dedi. Oktay, milli teknoloji hamlesine giden yolda, gücün beşeri sermaye olduğunu, uzun vadeli
hedeflere ancak nitelikli bilgi üretimi ve nitelikli insan kaynağıyla ulaşılabileceğini dile getirdi.