Endüstri 4.0, iş ve üretim yöntemlerinde büyük değişimlere vesile olacak


Rebii DAĞOĞLU
ALDAĞ AŞ.
İcra Kurulu Başkanı

Dünyada 1’inci., 2’nci ve 3’üncü sanayi devrimlerinden sonra ‘4. Sanayi Devrimi’ de yaşandı. ‘Endüstri 4.0’, iş ve üretim yapma yöntemlerinde büyük değişimlere vesile olacak. Başta üretim süreçleri olmak üzere, tüm iş akış süreçlerinin online platformlar üzerinden gerçekleştirileceği bir eko sistem oluşmaya başladı, ancak bu sadece işletmenin fonksiyonlarıyla sınırlı kalmayacak. Üretilen ürünlerin kullanım süresince ve satış sonrası hizmetlerinin, IoT teknolojisi üzerinden kullanılabilesine olanak veren bir yapı oluşmaya başladı ve kurumların hayatta kalabilme kabiliyetleri bu değişen ortama uyum sağlayabilme yetenekleriyle doğru orantılıdır.

-Post-material dönemin en belirleyici özelliği; ‘Sürdürülebilirlik’
Önümüzdeki yüzyılın en önemli trendleri; enerji verimliliği, enerji tasarrufu ve çevrecilik olacak. Gençler kendilerini bu kavramlar ile ilgili doğru ve yeterli bilgiler ile donatmalı. İçinde bulunduğumuz ‘Post-material’ dönemin en belirleyici özelliği ‘Sürdürülebilirlik’ kavramı, dolayısıyla ekolojik yapıyı ve çevre duyarlılığını gözetmeyen bir kalkınma anlayışı sürdürebilirliği olanaksız kılar. İş hayatındaki başarı, sadece bireysel bilgi birikiminin sonucu değildir, iyi, güçlü bir ekip olabilmek gerekir. Başarı, “ben yok, biz varız” anlayışının sonucudur ve tüm gençlerimiz tarafından içselleştirilmelidir. Bir takımın parçası olabilmek önemli bir yetidir, tıpkı bir dişlinin çarkları gibi uyum içinde ve senkronize biçimde çalışabilme yeteneğine sahip olan bireylerin her zaman tercih edilme şansları daha yüksek olur. Bir ekibin parçası olmak, kişileri,gençleri bireysel inisiyatif almaktan alıkoymaz ve koymamalıdır. Önümüzdeki jenerasyonlarda kadınların sektörümüzde ve diğer sektörlerde iş gücüne olan katkısı artmalı. Zira bu sadece cinsiyetler arası eşitlik ve adaleti sağlamakla kalmayacak, daha da önemlisi, kadın görüş ve bakış açısı, iş dünyasına vizyon ve perspektif açısından önemli değerler kazandıracaktır. Karar alma süreçlerinde her zaman üstler, astları ve yakın çevre ile görüş alışverişinde bulunmak önemlidir ama bu istişarelerin sonunda hayatınız ve işiniz ile ilgili kararları insan kendi vermeli. İnsan hayatı boyunca, başkalarının değil, kendi kararlarının sonuçlarını yaşar. İnsan rasyonel bir varlıktır, dolayısıyla rasyonel düşünebilme yetisine sahiptir. Verdiği kararların iyi veya kötü sonuçlarına katlanma sorumluğu, kişinin kendisine aittir. Eğer bir kişi haklı olduğuna inanıyorsa inandığı şeylerden asla geri adım atmamalı; yanlış bir istikamette kalabalıklarla yürümektense, doğru bir istikamette tek başına yürümekten asla çekinmemeli. Yalnızlık insan karakterini güçlendirir ve zorluklara karşı dayanma gücünü artırır. Bir bireyi ayrıştıran, farklılaştıran ve liderlik edebilmesini sağlayan, irade ve kararlılığıdır.