gastearge yayın hayatına başladı


Türkiye’nin ilk ve tek Ar-Ge & İnovasyon Gazetesi ‘gastearge’ yayına başladı.

Kocaeli Üniversitesi Teknoparkı adına, Kocaeli Sanayi Odası’nın da desteği ile, Türkiye’nin ilk ve tek Ar-Ge ve inovasyon gazetesi ‘gastearge’ gazetecilik ve basılı mecra konusunda uzman Anadolu Basın Merkezi tarafından hayata geçirildi.
Yazılımdan, Endüstri 4.0’a, teşviklerden, teknoparklara ve Ar-Ge Merkezlerine, yeni ürün tanıtımlarından dünyadaki teknolojik gelişmelere, ticari ve teknolojik işbirliği tekliflerinden üniversite-sanayi işbirliğine kadar güncel haber ve makalelere kadar birçok konunun aylık olarak ele alınacağı ‘gastearge’ Türkiye geneli dağıtımına başladı. Türkiye geneli dağıtımının yanı sıra belli başlı Ar-Ge, Bilişim, Teknoloji etkinliklerinde de dağıtımı yapılacak olan ‘gastearge’ ilk olarak Kocaeli’de düzenlenen ve Doğu Marmara’nın en büyük sanayi fuarı olarak kabul edilen ‘Santek 2018’kapsamında oluşturulan, teknoloji ve ar-ge standlarında katılımcılara ve ziyaretçilere ücretsiz olarak ulaştırıldı. Türkiye’deki tüm teknoparklardan, tüm sanayi ve ticaret odalarına, tüm OSB’lere ve daha birçok ilgili adrese teslim edilmeye başlanan ‘gastearge’, Türkiye’de bu alanda varolan çok büyük bir boşluğu gidermek üzere yola çıktı. ‘gastearge’nin herkese hayırlı olmasını dileriz.