İlaç sektörü akademikleşiyor


Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki (BAU) Farmasötik Tıp Yüksek Lisans eğitimi ile ilaç geliştirme akademik boyut kazanacak. Türkiye’de ilaç sektöründe atılan adımlar, tüm hızıyla devam ederken üretilebilecek ilaç miktarının yıllık tutarı 6,1 milyar lira olarak öngörülüyor. İlaç firmalarının medikal departamanlarının altında istihdam edilecek kişilerin eğitimine yönelik hayata geçirilen BAU Farmasötik Tıp Yüksek Lisans eğitimi, bu anlamda sektörde donanımlı işgücünü arttırmayı hedefliyor.
Çok uluslu firmaların Türkiye içindeki faaliyetlerinde medikal departmanı zorunluluğuna dikkat çeken BAU Farmasötik Tıp Yüksek Lisans Programı Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Özdener, firmaların Türkiye’de yaptığı operasyonların büyüklüğüne göre medikal çalışanı olduğunu ve bu alanda eğitimli kişilerin öncelikli olacağını söyledi. Farmosötik Tıp’ın, ilacın geliştirilmesi, üretimi, güvenirliliği, ve markete çıktıktan sonra kullanımının yaygınlaştırılması, aynı zamanda da bütün bu sistemlerin kalitesinin sağlandığı bir bilim dalı olduğunu belirten Özdener şunları söyledi: “Global ilaç firmalarının Türkiye’de bir branşları olur. Böyle bir firma Türkiye içinde operasyonlar yaparken bir medikal departmana sahip olmak zorunda. Medikal müdürü ve belli bir yapılanması olmak zorunda. Yerli firmalar için de bu geçerli. Bu yapılanmanın içinde; ilaç güvenirliliği uzmanı, klinik araştırma uzmanları, klinik müdürler ve kalite ile denetim fonksiyonları olmak zorunda. Firmanın, Türkiye’de yaptığı operasyonların büyüklüğüne bağlı olarak bu departmanın altında istihdam ettiği kişi sayısı da artıyor veya azalıyor. Eğer büyük bir firmaysa bu firmanın Türkiye’de marketi büyükse 50’ye hatta 100’e varan medikal çalışanı olabiliyor. Bunların bir kısmı giriş seviyesi bir kısmı orta seviye bir kısmı da yüksek
seviye şeklinde yapılanıyor.” dedi.

-Büyük ilaç firmaları medikal müdür bulmakta zorlanıyor
Büyük ilaç firmalarının özellikle medikal müdür istihdamında zorlandıklarını vurgulayan Fatih Özdener, “Büyük ilaç firmalarnın, kalifiye bir elamanı bulması oldukça zor. Belli eğitimlerden geçmiş kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Buna ulaşamadıkları için birbirlerinden transfer yapma yoluyla böyle bir kısıtlı havuz içinde elemanla çalışıyorlar. Bizim master programımızın hedefi, medikal departmanların altında istihdam edilecek kişilere yönelik bir eğitim programı. Bunun içinde ilaç güvenliği, kaliteyi ve medikal marketing’i kapsayan dersler de var. Bu programa gelen
kişiler, öncelikle bu bilgileri bizden elde ediyor olacaklar. Dolayısıyla ilaç firmaları içinde düzen oluşturacaklar” ifadelerini kullandı.

-İlaç firmalarının içine akademi girecek
Sağlanan istihdam sayesinde yurtdışına gidecek elamanların da yetiştirileceğini ve bunun da iş havuzuna katkıda bulunacağını belirten Özdener, “Bir taraftan firmaların Türkiye içindeki operasyonları kolaylaşırken, bir taraftanda ilaç firmalarının içine akademi girmiş oluyor ve karşılıklı etkileşim gerçekleşiyor. Bu bir akademi ve endüstri iş birliği gibi bir şey aynı zamanda. Aday bizim programımızdan mezun olarak kendisine kompetitif bir avantaj sağlamış oluyor. Hiç ilaç firmasını bilmeyen, firmadaki yapılanmayı bilmeyen bir kişi ile ilaç firmasındaki yapılanmayı formal bir bilgi olarak almış bir kişi arasında iş başvurularında büyük fark olacaktır.” dedi.

-Farmosötik tıp yüksek lisans programı
Türkçe ve tezli bir program olan ‘Farmosötik tıp yüksek lisans’ programında; ilaç Ar-Ge’si ve ilaç farmasötik tıpı da dahil olmak üzere ruhsatlandırma ve pazarlama sonrası süreçleri de içerisine alan konular bir bütünlük içinde ele alınıyor. Böylelikle, hem ilaç endüstrisi hem de akademi için bilgi ve insan kaynağı kapasitelerinin arttırılması amaçlanıyor.