Koç Üniversitesi KARMA gerçeklik laboratuvarı açıldı


Bilimde mükemmeliyet merkezi olmak amacıyla eğitim faaliyetlerini sürdüren ve bu amaçla kurduğu laboratuvar ve araştırma merkezleriyle bilimin farklı alanlarında araştırmalar yürüten Koç Üniversitesi, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) teknolojilerini birleştiren KARMA gerçeklik Laboratuvarı’nı hizmete açtı. Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı çerçevesinde, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kurulan laboratuvarda, sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle nesnelerin interneti, biyosensörler, dijital ikiz, 3B ortamlar,
fotogrametri gibi etkileşimli tasarım araç ve kavramları kullanılarak yeni nesil ara yüzler geliştirilecek; araştırmalar yapılacak ve bu alanda uzmanlar yetiştirilecek.

Koç Üniversitesi-Arçelik Yaratıcı Endüstriler Araştırma ve Uygulama Merkezinin (KUAR) bir parçası olarak kurulan KARMA Lab’de aynı zamanda Koç Üniversitesi, Medya ve Görsel Sanatlar Programı akademisyenleriyle birlikte sektörün önemli isimleri de ders verecek. Sosyal, beşeri ve fen bilimlerinin disiplin sınırlarının iç içe girdiği interdisipliner ekipler halinde çalışmaların yapılacağı Karma Gerçeklik Laboratuvarı, Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliği prensiplerinin gözetilerek etkileşimli ve gerçek zamanlı yeni nesil medya teknolojilerini (AR/VR/XR) topluma faydalı alanlarda kullanmak üzere Ar-Ge ve uygulamalar yapacak.