Necati Ocak: Ar-Ge destekleri artarak devam etmeli


“İnovasyon sistemimiz sadece fikir ve önerileri değil, aynı zamanda “özgün ve kritik problemleri / ihtiyaçları” da tespit etmeye, paylaşmaya yönelik olarak kurgulanmıştır.”

-Bize merkezinizi kısaca tanıtır mısınız?
EMTA kurulduğu 1974 yılından günden bugüne kadar gelişimini, enerji iletim ve dağıtım sektörünün en güvenilir ve saygın şirketi olmak vizyonu ve global enerji iletim ve dağıtım ağının kurulmasındaki sorumluluk ve yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak devam ettirmektedir. Kadirli/Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan, yıllık 60 bin ton mamül üretim kapasiteli fabrikası ile alüminyum filmaşin, tel, iletken ve güç kabloları imalatında Avrupa ve Ortadoğu’nun önemli imalat merkezlerinden birisi konumundadır. Sadece üretim kapasitesiyle değil tecrübesi, lojistik avantajları, kabiliyetleri ve çözümleri ile de EMTA Kablo, ürünlerini 5 kıtada 50’den fazla ülkeye ihraç etmektedir. Türkiye ihracatçılar Meclisi TIM’in hazırladığı istatistik sonuçlarına göre uzun yıllardır İlk 1000 İhracatçı arasında yer alan Emta Kablo, ayrıca İstanbul Sanayi Odası’nın araştırma sonuçlarına göre de Türkiye’nin “İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” arasında gösterilmektedir.
Emta Kablo fabrikası 25.000 m2’si kapalı, toplam 120.000 m2 alan üzerine kurulu olup, aynı zamanda 4,5 MW kapasiteli güneş enerji santralleri ile ülkemizin enerji ihtiyacına destek olmaktadır. Enerji sektörünün büyüme potansiyeli ve zorunluluğunun bilincinde olan Emta Kablo, insan kaynağı, teknoloji, kapasite artışı ve inovasyon yatırımlarını aralıksız sürdürmektedir. Bu kapsamda, 10 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Ar-Ge Merkezimiz faaliyet göstermeye başlamıştır. Ar-Ge Merkezi bünyesinde 20 kişilik ekibimizle yaratıcı düşünmeye, yeni ürün oluşturma ve süreç verimliliğine odaklı etkin çalışma faaliyetlerinde bulunmaktadır.

-Kuruluşunuzun Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Emta Kablo Ar-Ge ve inovasyonun, sadece ekonomik bir mekanizma ya da teknik bir süreç olmadığına, aynı zamanda toplumdaki mevcut sorunlara bir çözüm sunması gerektiğine de inanmaktadır. Emta Kablo için sürdürülebilir rekabet avantajı elde edebilmesinde inovasyonun ve stratejik düşünmenin önemi oldukça büyüktür. Kendisine ilham veren amaçlar oluşturması, inovatif fikirlere ve değişimlere karşı açık olması, inovasyonel işletme yapısına ve kurum kültürüne sahip olması, inovatif
denemeler yapması, çalışanlarımızı yenilikçi ve yaratıcı olmaları konusunda cesaretlendirmesi ve teşvik etmesi gerektiği bilincindedir.
Bu inançla şirketimiz var olan inovasyon yönetimi çalışmalarının daha da güçlendirilmesine, sistematikleştirilmesine ve tüm süreçlerimizde inovatif ve proaktif bir düşünce tarzı benimsetilmesine önem vermektedir.
Kurumumuzda sistematik bir inovasyon sisteminin/mekanizmasının oluşturulması için 2016 yılında Çukurova Üniversitesi Teknokent içerisinde Emta Ar-Ge firması kurulmuştur. Türkiye İhracatçılar Meclisi desteğiyle, uluslararası yönetim danışmanlığı firması IMP³rove Academy’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk inovasyon geliştirme programı İnovaLİG programlarına katılım gösterilmiştir. İnova LİG programında 2014 yılında 35., 2015 yılında, 2016 yılında 13. sırada kendine yer edinmiştir. Aynı zamanda TİM tarafından çeşitli illerde düzenlenen inovasyon haftası etkinliklerinde İstanbul ve Ankara’da stand açmış, İzmir ve Adana’da düzenlenen organizasyonlarına da dinleyici olarak katılmıştır. Üniversiteler ile ortak TÜBİTAK destekli projeler düzenlenmiş, bildiriler yayınlanmıştır. Enerji Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) ile Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) yapılmıştır. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından organize edilen İnovasyon Odaklı Mentörlük Projesi olan İNOSUİT programına dahil olunmuştur. İnovasyon yönergesi hazırlayarak, İnovasyon Proje Takımları oluşturulmuştur. Kurumumuzun inovasyon yönetimi bilgi kapasitesinin artışına yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunulmuştur. Tüm mavi ve beyaz yakalı çalışanların inovasyon süreçlerine kolaylıkla dahil olmalarını sağlayacak fikir paylaşım süreçlerinin ve mekanizmalarının tanımlanması ve hayata geçirilmesini sağlamıştır. İnovasyon sistemimiz sadece fikir ve önerileri değil, aynı zamanda “özgün ve kritik problemleri / ihtiyaçları” da tespit etmeye, paylaşmaya yönelik olarak kurgulanmıştır.

-Ar-Ge merkezinizde bugüne kadar tamamlanan ve halen devam etmekte olan projeleriniz hakkında kısaca bilgi verir misiniz?
Bugüne kadar üç Ar-Ge projemiz tamamlanmıştır. İletken ve Kablo, Endüstri 4.0, İş Zekası, Yalın Üretim, Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve Otomotive yönelik toplam 10 Ar-Ge projemiz devam etmektedir. Ayrıca pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik çalışmaların desteklendiği EUREKA uluslararası Ar-Ge destek programı projelerimizi tamamlanmış olup 2019 yılı içerisinde sonuçlandırmayı hedeflemekteyiz. Tamamlanan Ar-Ge projelerimiz şunlar:
• Yüksek Gerilim Nakil Hattı Elektrik Kablosu ve İletkeni İmalatında Alaşım
Ham maddesi Karışım Oranı ve Üretim- TÜBİTAK 1501
• Yüksek Sıcaklıklarda Artırılmış AkımTaşıma Kapasitesine Sahip EC Grade
Malzemelerinin İmalat Parametrelerinin Sağlanması- TÜBİTAK 1501
• Yüksek Gerilim Nakil Hatlarında Ülkemizi Geleceğe Taşıyacak Olan Kompozit Özlü Alüminyum İletkenin Üretilmesi ve Geliştirilmesi- TÜBİTAK 1501

-Ar-Ge özelinde 2019’dan neler bekliyorsunuz?
Özellikle yapay zeka, Endüstri 4.0 ve yazılım konularında ilerlemeler kaydedileceğini bekliyoruz. Ayrıca teknoloji ve dijitalleşme alanında Ar-Ge çalışmalarına katkısı çok yüksek olan süper bilgisayarlar çok önemli yere sahiptir. High Performance Computing (HPC) olarak da bilinen süper bilgisayarlar konusunda devletin önderliğinde çalışmalar yapılmasını umut ediyor ve ihraç eden ülke haline gelebilmek, inovasyon alanında lider ülkeler seviyelerine erişebilmek için önümüzdeki dönemlerde de Ar-Ge desteklerinin artarak devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu bağlamda Mustafa Kemal Atatürk’ün yeniliğe verdiği önemi şu sözüyle vurgulamak istiyoruz; “Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.”