Prof.Dr.Engin Özdemir: Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesi için KÜSİ’nin faaliyetleri artarak devam etmeli


Ülkemizin ekonomik büyümesi ve 2023 yılında hedeflediği dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik temelli iş birlikleri artırılmalı, uluslararası endekslerde üst sıralarda yer almamızı sağlayacak politika ve eylemler hızla gerçekleştirmelidir.

Günümüzde gelişmiş ülkeler ekonomik kalkınma için araştırma
geliştirme Ar-Ge politikalarını sürekli iyileştirmekte ve bu amaçla üniversite- sanayi arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için stratejik planlamalar yapmaktadır. Üniversite-sanayi iş birliği olgusunun amacı, üniversitedeki bilginin, sanayiye aktarılarak ekonomik bir değere dönüşmesini sağlamak ve sanayi kuruluşlarını Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına yönlendirmek için üniversitedeki akademisyenler ile sanayici arasında güven esaslı sürdürülebilir bir işbirliğini kurmaktır. Son yıllarda ülkemizde üniversitelerdeki teknolojik bilginin transferi için Teknokentler ve Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO) gibi çeşitli yapılar oluşturularak, sanayideki sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirilmiş ve üniversite ile sanayi arasında yeni işbirliği mekanizmaları ortaya çıkmıştır. Üniversitelerle işletmeler arasında oluşan bu iş birliği altyapısı ile danışmanlık, nitelikli Ar-Ge projeleri ve personel istihdamı gibi çeşitli yöntemlerle bilgi transferi sağlanmakta, sanayiciler üniversitelerdeki etkin insan kaynağı ve uygun altyapı imkânlarını kullanma şansı yakalamaktadır. Öte yandan bilimsel bilgi ve nitelikli personeline ğitimini sağlayan üniversitelerdeki öğretim üyeleri kendi ürettikleri bilginin sanayide teknolojik ürün olarak ticarileşmesini sağlayabilmekte ve kendilerine yeni araştırma alanları bulabilmektedir. Ülkemizin güçlü bir Ar-Ge ve yenilik ekosistemiyle birlikte bilim ve teknolojide hızlı bir şekilde ilerlemesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanmış ve 27 Haziran 2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca üniversite-sanayi iş birliğinin kurumsal ara yüzleri olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve özel sektör Ar-Ge ve tasarım merkezlerine yönelik çalışmalar artan bir ivmeyle sürdürülmektedir.

2018 yılı Kasım ayı sonu itibari ile ülkemizdeki Ar-Ge ve Tasarım Merkezi sayısı 1350’ye ulaşmıştır. Kocaeli ise lider iller arasında, 128 Ar-Ge ve Tasarım merkezi ile Türkiye’de ikinci sırada yer almaktadır. KÜSİ çalışmaları kapsamında, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi için Kocaeli’nin sanayi yapısı ve ihtiyaçları gibi hususlar dikkate alınarak, üniversiteler ile sanayi arasında oluşturulacak nitelikli iş birliği ile daha yüksek katma değerli ürünler üretilmesini sağlamak üzere odak sektörler ağırlıklı olmak üzere toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda Ar-Ge Merkezi olma potansiyeli olan sanayi kuruluşlarına Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulumuyla ilgili bilgiler aktarılmakta ve Firmalarla görüşülerek Ar-Ge stratejik planlarının hazırlanmasına destek olunmaktadır. Ayrıca firmalarda, Ar-Ge ve yenilik süreçlerinin yönetimine
ilişkin gerekli altyapıların oluşturulması için yönlendirme faaliyetleri de sürdürülmektedir. Sanayi ve Teknoloji Kocaeli İl Müdürlüğü’nün koordinasyonu ile KÜSİ İl Planlama ve Koordinasyon Kurulu’nda yer alan paydaşların davet edilmesiyle oluşturulan KÜSİ İl Heyeti ile bölgemizdeki Ar-Ge merkezlerine ziyaretler yapılmaktadır. Bu heyette, KÜSİ İl Temsilcileri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), KOSGEB, TSE, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KOU-TTO) , Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), GTU TTO, Kocaeli Sanayi Odası temsilcileri aktif olarak yer almaktadır.

-KÜSİ, 2018 yılında 38 Ar-Ge merkezini ziyaret etti
KÜSİ Kocaeli İl Temsilcisi Prof. Dr. Engin Özdemir ve Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (TTO) de katılımı ile 2018 yılında yaklaşık 38 Ar- Ge Merkezi ziyaret edilerek KÜSİ faaliyetleri kapsamında bilgilendirme yapıldı. Ar-Ge merkezi faaliyetleri izlenerek üniversite-sanayi iş birliğinin etkinliğinin artırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirildi. Bu faaliyetler sonrasında karşılıklı işbirliği imkanları doğrultusunda oluşturulan ikili görüşmeler ile çok sayıda proje faaliyeti başladı. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerine uygulanmakta olan işyeri eğitimi ve işletmede mühendislik eğitimi gibi uygulamalara yönelik iş birliği anlaşmaları imzalandı.
Kocaeli KÜSİ İl Temsilcisi Prof. Dr. Engin Özdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteği ile Ar-Ge ve İnovasyon Mentörlüğü eğitimi aldı. 32 saat online eğitim ve 8 saat sınıf içi eğitimin ardından 20 saatlik saha uygulaması ile eğitim başarı ile tamamlanarak “Ar-Ge ve İnovasyon Mentörlüğü” sertifikası aldı. Tüm ziyaretlerde firmalara KÜSİP’in tanıtımı yapılmakta ve Ar-Ge merkezi kuran firmalara Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca teşvik edilen “İnovasyon Karnesi” doldurmaları yönünde bilgilendirme yapılmaktadır. İnovasyon Karnesi, uluslararası örneklerden de yararlanılarak ülkemizdeki firmaların Ar-Ge ve inovasyon konularında kendi kendilerini değerlendirebilecekleri, ilgili konulardaki toplam 24 parametre ile mevcut durumlarını görebilecekleri bir “inovasyon özdeğerlendirme” çalışmasıdır.
İnovasyon Karnesi, firmaya inovasyon düzeyini gösterirken, ülkemizdeki diğer firmalar ile kıyaslama da yapabilmekte. Sonuç olarak, kalkınma hedeflerine ulaşabilmek için ülkemizin Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin geliştirilmesi, iş birliği kültürünün tüm ülkede yaygınlaştırılması için KÜSİ faaliyetlerinin ülkemizde artarak devam etmesi oldukça önemlidir. Ülkemizin ekonomik büyümesi ve 2023 yılında hedeflediği dünyanın en büyük on ekonomisinden biri olabilmesi için Ar-Ge ve yenilik temelli iş birlikleri artırılmalı, uluslararası endekslerde üst sıralarda yer almamızı sağlayacak politika ve eylemlerhızla gerçekleştirmelidir.