Prof. Dr. Hasan Yıldız: Üniversite sanayi işbirliği kurgusunun iyi yapılması gerekiyor


Bilginin üretildiği bir değere dönüştüğü veya ürün olarak değere dönüştüğü bir dönemdeyiz. Dolayısıyla üniversite sanayi iş birliği kurgusunun iyi yapılması gerekir.Üniversite bilgi üretiyor fakat sanayinin kullanabileceği bir bilgi üretebiliyor mu? Sanayici ihtiyacı olan gerekli bilgiyi üniversiteden talep edebiliyor mu? Dolayısıyla herkes kendisine bakarak bilgi üretmek için çaba sarf ederse belki ileride çok farklı teknolojik bir duruma gelebiliriz.
Şirketlerin tek başına Ürün Yaşam Yönetim Döngüsü (PLM)’yi kullanması pek bir anlam ifade etmiyor. PLM’yi bir sistem olarak kuruluş ve alt görevleriyle birlikte entegre olması gerekiyor. Tek başına kuruluşta olması pek bir anlam ifade etmiyor alt yüklenicilerinde kullanıyor olması gerekiyor.