Sabancı Üniversitesi kalıcı hijyen için ürün geliştirdi


Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi nanoteknoloji laboratuvar’Antimic’ sürdürülebilen hijyen malzemesi geliştirdi. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yusuf Menceloğlu liderliğinde sol-gel tekniği ile geliştirilen “Antimic: Sürdürülebilien Hijyen” malzemesi insan popülasyonunun yoğun olduğu ortamlarda sürekli hijyen sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre; kimyasal yapı içerisinde antimikrobiyal etkinlik gösteren kısım virüslere karşı koruyor.
Antimic’in uygulandığı yüzeylerde kısa bir sürede nanoölçekte tabaka oluşturan bir sol-gel tepki gerçekleşmekte ve bu koruyucu tabaka, her türlü temizlik malzemesi ve günlük kullanım koşulları karşısında 30-60 güne kadar etkisini yitirmiyor.
Patenti Sabancı Üniversitesi’ne ait olan Antimic ürünü Sağlık Bakanlığı tip 2 ruhsatı ile satılıyor. “EPA, Protokol #01-1A” kalıcılık testini geçen ürünün, performans testleri de sahada ve laboratuvar ortamında kanıtlandı.