Sınai Mülkiyet Kanunu’nun da Ar-Ge teşviklerinin de amacı; Türkiye’nin ‘patent ülkesi’ olmasını sağlamak


Cumhur Akbulut
Adres Patent Genel Müdürü

Ar-Ge ve tasarım merkezlerinin devlet tarafından desteklenmesi, bütçeden pay ayrılması ve yasalarla çalışmaların teşvik ediliyor olması, Türkiye’nin dünyanın ileri teknoloji merkezlerinden biri olan ülke hedefine ulaşabilmesi için önem taşımakta. Bugünkü rakamların Avrupa ülkeleri ile yarışabilir duruma gelebilmesi için patent firmalarına da çok iş düşüyor.
10 Ocak 2017 tarihi itibari ile yürürlüğe giren 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu ile birçok yenilik ve gelişmenin kapısı aralanmış oldu. Bunların en başında geleni faydalı model işlemlerinin araştırma kapsamına alınmış olmasıdır ki; bu durum ülkemiz için nitelikli başvuruların artış göstermesine zemin oluşturmuştur.
Bu kanunla birlikte özellikle üniversite sanayi işbirliği kapsamında
akademisyenlere tanınan haklar; sanayicilerin patentli ürünlerle yaptıkları ticarete getirilen vergi muafiyetleri bunlardan birkaçıdır. Genel olarak bakıldığında gerek Sınai Mülkiyet Kanunu olsun gerekse Ar-Ge teşvikleri olsun amaç Türkiye’nin Almanya veya Kore gibi patent ülkesi olabilmesini, katma değer üretmesini sağlamaktır. Bu sebeple patentin öneminin daha anlaşılır olması için gösterdiğimiz çaba toplumun tüm kesimlerinde yankı bulmalı. Buluşçuların teşvik edilmesi, üretim yapan firmaların desteklenmesi, Ar-Ge merkezlerinin katma değerli ürünlere yönelmesi, üniversite sanayi işbirliğinin daha etkin olması yanı sıra okul öncesi eğitimden itibaren üretmenin, buluş yapmanın önemi gibi konularda topyekûn çalışılması gerekmektedir.
Bu gerekliliklerin ciddi bir devlet politikası ile desteklenmesiyle birlikte kendi markamız ve etiketimizle satışa sunulan ve patent korumasıyla ihracat yapılmasıyla Türkiye’deki patent sayılarının önemli rakamlara ulaşması mümkün olacaktır.

Adres Patent Genel Müdürü