TÜBİTAK 1501 programına büyük ölçekli kuruluşlar başvuru yapamayacak


1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları 14 Mart 2019 tarihinde yapılan TÜBİTAK Yönetim Kurulu toplantısında değiştirilerek, programa sadece KOBİ ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilmesi şartı getirilmiştir. Söz konusu programın Uygulama Esaslarında yapılan değişiklik sonrası 1 Temmuz 2019 tarihi ve sonrasında 1501 programına büyük ölçekli kuruluşlar başvuru yapamayacak.

TÜBİTAK tarafından 1501 Sanayi Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Projeleri Destekleme Programı Uygulama Esasları’nda yapılan düzenleme ile büyük ölçekli firmalar; her konuda başvuru yapılabilen ‘1501 Programı’ yerine, öncelikli alanlarda açılan çağrı konularında başvuru yapmaya yönlendirilmiş olacak. Böylece Ar-Ge kapasitesi çok daha güçlü olan büyük firmaların Ar-Ge projelerini ulusal öncelikli alanlarda gerçekleştirmesinin sağlanması, katma değeri yüksek ürün ve teknolojilerin pazara erişmesi yolunda daha hızlı ve verimli sonuçların alınabilmesi hedefleniyor. Öncelikli alanlardaki çağrı takvimi ise TÜBİTAK tarafından daha sonraki bir zamanda açıklanacak.

Büyük ölçekli kuruluşların ön kayıt belgelerini TÜBİTAK’a ulaştırması için son tarih 14 Haziran idi
1501 Programına başvuru yapmak isteyen büyük ölçekli kuruluşların 14 Haziran 2019 tarihine kadar ön kayıt belgelerini eksiksiz olarak TÜBİTAK’a ulaştırmaları ve projelerini de 30 Haziran 2019 tarihine kadar göndermeleri gerekiyordu. 14 Haziran 2019 tarihine kadar ‘ön kayıt’ belgelerini Kuruma ulaştırmayan ve ön kayıt onayı alarak projelerini 30 Haziran 2019 tarihine kadar göndermeyen büyük ölçekli kuruluşların, 1 Temmuz 2019 tarihi ve sonrasında 1501 programına başvuruları kabul edilmiyor.