Türkiye’de internet kullanımı yüzde 67


Niyazi Bekiroğlu

SanalUzman.com CEO

Nielsen’in Dijital Dönüşüm Raporu’na göredünya nüfusunun internet kullanım oranı yüzde 53 iken Türkiye’de internet kullanımı yüzde67 civarında seyrediyor. Ülkemizde insanların sosyal medyada geçirdiği ortalama süre iseABD ve Çin ile kıyaslandığında yüzde 50 daha fazla… Ancak tabii bu gelişme dijitalleşme anlamına gelmiyor.

IMD (International Institute for Management Development) tarafından yayınlanan “Dijital Rekabet Gücü Raporu”na bakacak olursak; Türkiye genel sıralamada 52. ülke olarak karşımıza çıkıyor. Bilgi düzeyi bileşeninde 59, teknoloji bileşeninde 45, geleceğe hazır olma bileşeninde ise 42. sırada yer alıyor. Bu veriler ve ilerleme olumlu olsa da dijitalleşme süreçlerinde en kritik olanın doğru adımlar atmak olduğuna değinen Niyazi Bekiroğlu, “Eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, ulaştırmadan finansa hatta perakendeye kadar akla gelebilecek her sektörde teknoloji ve onun getirdiği yenilikler yani dijital dönüşüm göze çarpıyor. Dijital dönüşümü tetikleyen faktörler arasında değişen tüketici davranışları, teknolojinin ilerleme hızı ve artan dijitalleşme önemli yer tutuyor. Böylece şirketler ayakta kalabilmek için iş modellerini, ürünlerini / hizmetlerini, müşterilerine yaşattıkları deneyimleri, iş yapış şekillerini sorgulayarak dijitalleşmeye ayak uydurmak zorunda kalıyorlar. Bunu yaparken de dijital dönüşüm için Hibrid Bulut, Sanallaştırılmış Ağlar, Hazır Depolama, Veri Analizi, Çok Katmanlı Güvenlik gibi araçlardan yararlanıyorlar. Ancak dijital dönüşümde başarı için dikkat edilmesi gereken birtakım faktörler bulunuyor” diyor.