Akıllı şehirlerde yapay zeka ve merkezi yönetim büyük önem taşıyor

inovasyon liderlerinin %88’i, başarılı kuruluşların her düzeyde ve her ekip için inovasyonu teşvik ettiğini kabul ediyor. Ancak şirketlerin yalnızca %16’sı ‘bireyleri güçlendirmeyi’ kurumsal kültürlerinin önemli bir parçası olarak görüyor. Bu bulgu, Kaspersky tarafından bağımsız araştırma şirketi Savanta’nın yardımıyla gerçekleştirilen, inovasyona dahil olan üst düzey karar vericilere yönelik anketin sonucunda ortaya çıktı.
İnovasyon liderlerinin mutlak çoğunluğu, başarılı kuruluşlar olmak adına tüm şirkette yenilikçi bir zihniyetin beslenmesi gerektiğine inanıyor. Bu, herkesin yeni çalışma yöntemleri hakkındaki düşüncelerini paylaşırken kendini rahat hissettiği bir çalışma ortamı yaratmakla mümkün. Dahası, %65’i yeniliklerin çalışanlar tarafından üretildiğinde daha etkili olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte, ankete katılanların yalnızca %16’sı, kuruluşlarının “bireyleri güçlendirmeyi” kurumsal kültürlerinin önemli bir parçası olarak gördüğünü düşünüyor. Bu yaklaşım uygulanan değerler listesinde sondan bir önceki sırada yer alırken, yenilikçi olunması için değer verilmesi gerekenler listesinde daha üst sıralarda yer alıyor.
İlginç bir şekilde çeşitlilik de başarılı olmak için gerekli değerler arasında daha üst sıralarda yer alıyor. Bu, inovasyonun çok kültürlü bir ortama ve farklı geçmişlere sahip insanların çeşitli görüş ve fikirlerine ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.
“İnovasyon potansiyelini gerçek anlamda ortaya çıkarmak için özel bir departmana sahip olmak yeterli değil” diyor ve şöyle devam ediyor: Kaspersky İnovasyon Merkezi Başkanı Vitaly Mzokov. “En iyi sonuçlar, her çalışanın söz sahibi olduğu ve fikirlere katkıda bulunduğu zaman elde edilir. İş liderleri kuruluşlarında bu süreci teşvik etmeli ve yönetmeliler. Yöneticilerin deneyimleri ve görüşleri, sonraki aşamalarda gelecek vaat eden fikirleri şirket stratejisiyle uyumlu hale getirmek için yardımcı olacaktır.”