Alkanlar Group, 20 yıla yaklaşan tecrübe ve birikimi ile yurt içi ve yurt dışında kaliteli hizmet veriyor


ALKAN PATENT, Gelişmeyi ve büyümeyi hedefleyen firmalara; gerekli belgelerin hazırlanması, devlet teşvikleri ve sınaî haklar ile ilgili hukuki ve idari destek vererek müşterilerinin global pazarlarda rekabet şansını artırmak hedefiyle yola çıktı.
ALKAN PATENT, Türk Patent ve Marka Kurumundaki işlemleri büyük bir titizlik ve itina ile yürütmeye de devam ediyor.

Ömür Alkan
Alkanlar Group
CEO

Alkan Patent, Alkan Danışmanlık, Alkan Medya ve Alkan Hukuk şirketlerini Alkanlar Group çatısı altında 2015 yılında birleştiren Alkan Patent, 2000 yılından günümüze kadar gelen tecrübenin birikimi ile 2013 yılında, Marka, Tasarım ve Patent Tescil başvuruları ve takip işlemleri gibi sınaî haklar konusunda hizmet vermek için kuruldu. 20 yıla yaklaşan tecrübesi ile hizmet veren Alkanlar Group adına Grup şirketleri Kurucusu Ömür Alkan şirketler grubunun hizmetlerini ve kalite anlayışlarını anlattı:

Art niyetli başvurulardan haberdar oluyor musunuz, bu konuda müşterilerinizi bilgilendirebiliyor musunuz?
İlk kurulan şirketimiz Alkan Patent ile, sınai mülkiyet hakları olan marka tescili, tasarım tescili, faydalı model tescili, patent tescili, coğrafi işaret tescili ve entegre devre topografya tescili işlemlerinin başvurularını büyük bir titizlikle yapıyoruz. Bu titiz çalışmalarımız sonrası yaptığımız tescil işlemlerini takibe de devam ederek müşterilerimizi art niyetli başvurulara karşı haberdar ediyoruz.

Verilen devlet desteklerinden müşterileriniz yararlanabiliyor mu, bu konuda nasıl bir hizmet veriyorsunuz?
Devletin sanayiciyi desteklemek amacıyla Sanayi Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı ve birçok bakanlıkları ile KOSGEB, TUBİTAK, IPARD benzeri kurumları vasıtasıyla hibe ve sıfır faizli teşviklerinden faydalanması için müşterilerimize uygun destekleri belirliyoruz. Sözkonusu destekler için proje yazarak müşterilerimizin faydalanması konusunda danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ayrıca müşterilerimizin hizmet kalitelerini arttırmak amacıyla üretim ve hizmetlerinde kullanacağı TSE, ISO, GE, CE, Barkod gibi belgelendirme işlemlerinde de uzman kadromuz ile hizmet veriyoruz.

Yukarıda özetlediğiniz hizmetleriniz dışında verdiğiniz diğer hizmetleri de kısaca paylaşır mısınız?
Alkan Medya şirketimiz ile, müşterilerimizin web sayfası, dijital ve basılı reklam çalışmalarını, kurumsal kimlik çalışmalarını uzman kadromuz ile yapıyoruz.
Ayrıca müvekkillerimizin karşılaştığı hukuki sorunlara çözüm bulmak için Sınai mülkiyet hakları ve İş hukuku konusunda uzmanlaşmış, özel bir hukuk bölümü ile, Alkanlar Hukuk şirketimiz çatısı altında danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sınai mülkiyet ile ilgili belgelerin firmalar açısından önemi nedir, bu konuya yaklaşımınız nedir?
Alkanlar Group olarak her zaman için bilgi ve birikimimiz ile müşterilerimize hızlı, gizlilik ve karşılıklı güven esaslarına dayalı, doğru ve hedefe odaklı bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz. Gelişmeyi ve büyümeyi hedefleyen firmalara; gerekli belgelerin hazırlanması, devlet teşvikleri ve sınaî haklar ile ilgili hukuki ve idari destek hizmetleri vererek müşterilerimizin global pazarlarda rekabet şansını artırmayı hedefliyoruz.
Ayrıca tartışmasız olarak Türk Patent ve Marka Kurumundaki işlemleri büyük bir titizlik ve itina ile yürütüyoruz. Sınai mülkiyet ile alakalı marka, patent, tasarım tescil belgelerinin sadece firmaların duvarlarına asılacak belgeler olarak görülmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Sözkonusu belgelerin sağladığı faydalar ve haklar firmalar için bir sermaye niteliğindedir. Öyle ki bazı markalarda, marka değerinin firmaların piyasa değerlerinin kat kat üzerinde olduğu da bilinen bir gerçektir. Bu çerçevede Alkanlar Group olarak müşterilerimizin ürün ve hizmet kalitesiyle marka değerini artırmayı ve onları doğru hedefe yönlendirmeye devam edececeğimizin de altını çizmek isterim.

Alkanlar Group yurt içi hizmetlerinin yanı sıra hizmet veriyor mu, biraz da bundan bahseder misiniz?
Alkanlar Group olarak yurt genelinde hizmet sunmakla birlikte, yurtdışı tescil departmanımız ile dünyanın yaklaşık 180 ülkesinde de tescil işlemlerini takip ediyoruz, Böylece ülkemizdeki ihracatçı firmaların yurtdışındaki tescil işlemlerini gerçekleştirmiş oluyoruz.
Orta ve uzun vadede ise sanayi şehirlerimizdeki hizmetlerimizi kolaylaştırmak amacıyla bölge müdürlükleri ve şubeler açmayı hedefliyoruz.