Ar-Ge ve inovasyonu tüm iş süreçlerinde temel alan ‘KORDSA’, ‘Yaşamı güçlendiriyoruz’ sloganı ile kampanya başlattı


“Yaşamı Güçlendirme” misyonu ile lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri iş kollarında faaliyetlerini yürüten Kordsa, “Yaşamdan İlham Alıyoruz, Yaşamı Güçlendiriyoruz” sloganıyla bir kampanya başlattı.

Lastik ve inşaat güçlendirme ile kompozit teknolojileri pazarlarının global oyuncusu Kordsa, bugün üç iş kolunda da “Yaşamı Güçlendirme” misyonu ile faaliyet gösteriyor. Lastik güçlendirme teknolojilerinde geliştirdiği inovasyonlarla sürtünme direncini azaltarak, kompozit teknolojilerinde ise araçların daha hafif ve dayanıklı olmasını sağlayarak yakıt tüketimini azaltan, böylece ulaşımı daha güvenli ve sürdürülebilir kılan Kordsa, inşaat güçlendirme teknolojilerinde ise beton yapıların uzun ömürlü ve sağlam olması için çalışıyor. Bu yolculuğunda yaşamdaki mutluluk ve huzur veren, güvende hissettiren, bu eşsiz anlardan ilham alıyor. Aldığı ilhamı ise bu anları korumak, sürekli kılmak ve çoğaltmak için kullanıyor. Kısacası yaşamdan ilham alıyor, yaşamı güçlendiriyor.
Kordsa’nın bu vizyonunu yansıtan kampanyası, “Yaşamdan İlham Alıyoruz, Yaşamı Güçlendiriyoruz” sloganıyla Ocak ayında hayata geçirildi. Kampanya ile Kordsa’nın yaşamdaki eşsiz anlardan aldığı ilhamla yaşama anlam katan bu anların değerini bildiği ve bu anların kalıcı olması için çalıştığı vurgulanıyor.
720 patent başvurusuna sahip olan Kordsa Ar-Ge ve inovasyonu tüm iş süreçlerinde temel alıyor. Amerika’dan Asya Pasifik’e kadar uzanan geniş bir coğrafyaya yayılan üretimiyle güçlendirme teknolojilerini tüm dünyaya sunan Kordsa, lastik güçlendirme teknolojileri pazarının liderlerinden.