ERA-NET Cofund Projesi desteği, Kasım 2021’de sona erecek


Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, Biyoteknoloji, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri” kapsamında 01/12/2016 tarihinde yürürlüğe girdi ve 30/11/2021 tarihinde sona erecek.

Biyoteknoloji konulu ERA-NET Cofund projesi (CoBioTech), Ufuk 2020 alt alanlarından “Nanoteknoloji, İleri Malzemeler, Biyoteknoloji, İleri İmalat ve İşleme Teknolojileri” kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmekte olup 01/12/2016 tarihinde yürürlüğe girdi ve 30/11/2021 tarihinde sona erecek. Projenin amacı, biyoteknoloji araştırmalarını ve sürdürebilir biyo-ekonomi gibi yenilikçi konuları kapsayan uluslararası işbirliği projelerinin desteklenmesi. Bu kapsamda, CoBioTech projesi 02 0 yılı çağrısı 8 Mart 02 0 itibariyle açıldı. Söz konusu çağrıya 9 farklı ülkeden 9 farklı kuruluş katılıyor. Türkiye’den özel sektör firmaları, üniversiteler ve araştırma kuruluşları başvuru yapabiliyor. Çağrı kapsamında oluşturulacak konsorsiyumlarda, CoBioTech üye ülkelerinden en az 3 farklı ülkeden kuruluşlar bulunmalı.
Tek aşamalı olarak gerçekleşecek çağrı için başvuru tarihleri aşağıdaki şekilde planlandı.
Proje önerilerin Ortak Çağrı Sekreteryasına sunulması için son tarih: 30 Haziran 2020 3:00 h (CEST) CoBioTech projesinin Çağrı metni ortak çağrı sekreteryasının web sayfasında https://www.cobiotech.eu) yayınlandı. Söz konusu çağrı kapsamında ülkemizden sunulacak proje önerileri, TÜBİTAK 1071 Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Artırılmasına Yönelik Destek Programı kapsamında desteklenecek. Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekreteryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılmalı.Ulusal proje başvuruları, Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yalnızca elektronik imza (e-imza) kullanılarak yapılabiliyor.

Çağrının Amacı ve İçeriği

3.CoBioTech çağrısının konusu “Biyo bazlı ikame ürünler, teknolojiler ve işlemler” olarak belirlendi. Çağrıda tüm değer zinciri boyunca sürdürülebilirliğe güçlü bir odaklanma hedeflendi. Projelerinin belirli bir ürünün/teknolojinin geliştirilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Çağrı kapsamında temel ve uygulamalı araştırma projeleri desteklenecek. Çağrı duyurusu ile ilgili detaylı bilgi edinmek için: https://www.cobiotech.eu