İTÜ – ETA Vakfı Doğa Koleji: Sürdürülebilir kalkınma için; ‘Küresel Amaçlar’


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. 2015’te Türkiye dahil Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılmak üzere kabul edilen ve artık “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” olarak anılan amaçlar için Türkiye’de okullar da aktif olarak rol alıyor. Sözkonusu eğitim kurumlarından biri de İTÜ-ETA Vakfı Doğa Koleji.

Demet Yavuz
İTÜ-ETA Vakfı Doğa Koleji Başiskele Kampüsü
Ekoloji Öğretmeni

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, diğer bir deyişle Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. 2015’te Türkiye dahil Birleşmiş Milletler’e üye 193 ülke tarafından 2030 sonuna kadar ulaşılmak üzere kabul edilen ve artık “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” olarak anılan amaçlar için Türkiye’de okullar da aktif olarak rol alıyor. Sözkonusu eğitim kurumlarından biri de İTÜ-ETA Vakfı Doğa Koleji. Sürdürülebilir kalkınma, insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden, gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamını taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınma sosyal, ekolojik, ekonomik, mekansal ve kültürel boyutları olan bir kavramdır.
Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, gelecek nesiller için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek için, bugünden doğru seçimleri yapmayı amaçlar. Tüm ülkelere, kendi önceliklerine ve dünyanın karşı karşıya olduğu çevre sorunlarına uygun olarak benimseyecekleri açık rehberlik ve hedefler sağlar. Biz Doğa Koleji olarak öğrencilerimizin yaratıcılık, kritik düşünme becerileri, gözlem yapabilme, açıklama yapabilme, soru sorabilme, araştırma yapabilme, planlayarak üretebilme, yeni fikirlere açıklık, gerçekliklere oryante olabilme, görüşlerini savunabilme, başkalarının görüşlerini sorgulayabilme gibi bilimsel süreç becerilerini harekete geçirerek, doğaya karşı farkındalık oluşturmak, doğada gerçekleşen olayları sorgulamak ve birey olarak sorumluluklarını keşfetmek, tutum ve davranış geliştirmesini sağlıyoruz.
Bu amaçlar doğrultusunda İTÜ-ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerimizin projeler ve oluşturdukları projelere yönelik afişler hazırlayacakları çalıştaylar yapıldı ve bu hazırlanan proje afişlerini tüm doğa dostu insanlarla buluşturmak için şimdi buradayız.

İTÜ-ETA Vakfı Doğa Koleji
Başiskele Kampüsü İlkokul öğrencileri de resimler ile projeyi anlattılar (2020 – 2021 Eğitim – Öğretim Yıılı – On-line Eğitim Süreci)