KOÜ KÜSİ, TÜBİTAK 2244‘ün tanıtım çalışmalarını yürütüyor


Prof. Dr. Engin Özdemir

KÜSİ Müdürü

Küresel rekabet için günümüzde üniversite- sanayi işbirliği hayati bir önem kazanmıştır. Ülkemizde Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) faaliyetleri, 2014 yılından bu güne Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından farklı türde faaliyetler ile sürdürülmektedir. 2019 yılı itibariyle sona eren, Türkiye Kamu-Üniversite- Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) başarıyla tamamlanmıştır. KÜSİ çalışmaları kapsamında, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi için Kocaeli’nin sanayi yapısı ve ihtiyaçları gibi hususlar dikkate alınarak, Üniversiteler ile Sanayi arasında oluşturulacak nitelikli işbirliği ile daha yüksek katma değerli ürünler üretilmesini sağlamak üzere odak sektörler ağırlıklı olmak üzere toplantılar ve ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda Ar-Ge Merkezi olma potansiyeli olan sanayi kuruluşlarına Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kurulumuyla ilgili bilgiler aktarılmakta ve firmalarla görüşülerek Ar-Ge stratejik planlarının hazırlanmasına destek olunmaktadır. Ayrıca firmalarda, Ar-Ge ve yenilik süreçlerinin yönetimine ilişkin gerekli altyapıların oluşturulması için yönlendirme faaliyetleri de sürdürülmektedir.
Sanayi ve Teknoloji Kocaeli İl Müdürlüğünün koordinasyonu ile KÜSİ il planlama ve koordinasyon kurulunda yer alan diğer paydaşların katılımı ile oluşturulan KÜSİ heyeti ile bölgemizdeki Ar-Ge Merkezlerine, sanayi kuruluşlarına ve OSB’lere ziyaretler yapılmaktadır. Bu heyette, Sanayi ve Teknoloji Kocaeli İl Müdürü sayın İlhan Aydın koordinasyonunda; KÜSİ İl Temsilcileri, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), KOSGEB, TSE, Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KOU-TTO), Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), GTU TTO, Kocaeli Sanayi Odası temsilcileri aktif olarak yer almaktadır.
2019 yılında yaklaşık 30 adet Ar-Ge Merkezi ve sanayi kuruluşu ziyaret edilerek KÜSİ faaliyetleri kapsamında bilgilendirme yapılmış, Ar-Ge merkezi faaliyetleri izlenerek Üniversite Sanayi işbirliğinin etkinliğinin artırılmasına yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu faaliyetler sonrasında karşılıklı işbirliği imkanları doğrultusunda oluşturulan ikili görüşmeler ile çok sayıda proje faaliyeti başlamış, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerine uygulanmakta olan işyeri eğitimi ve işletmede mühendislik eğitimi gibi uygulamalara yönelik işbirliği anlaşmaları imzalanmıştır. Bu yıl ayrıca bölgemizdeki ihtisas OSB’lerde tematik ve sektörel toplantılar düzenlenerek Ar-Ge Merkezi olan kuruluşlarımızın deneyimlerini Ar-Ge Merkezi olmayı düşünen kuruluşlar ile paylaşmasına yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

KSO desteği ile Sanayici- Akademisyen (öğrenci) eşleştirmesi
Ar-Ge Merkezlerinde doktoralı ve yüksek lisans mezunu personel sayısını artırmak amacıyla sanayinin ihtiyaçlarına yönelik tez yaptırılması ve TÜBİTAK 2244 sanayi doktora tezleri konusunda tanıtım faaliyetleri de yapılmaktadır. Kocaeli Sanayi Odası desteği ile yapılacak Sanayici- Akademisyen (Öğrenci) eşleştirme çalışması ile yurt dışı ihracat ve yatırım tecrübesi olan firmaların deneyim ve tecrübelerinin ülkeler bazında raporlanması ve tez haline dönüştürülmesi amacıyla bir çalışma grubu kurulmuştur.
Ziyaret edilen firmalara, Üniversitelerimiz ve TTO faaliyetlerinden bahsedilmekte, üniversitelerimizin altyapısı ve laboratuvarlarımız hakkında bilgiler verilmektedir. İME (İşyerinde Mühendislik Eğitimi) Programı tanıtılarak ilgi gösteren firmalardan talepler toplanmakta ve protokoller imzalanmaktadır. Kocaeli Üniversitesi iyi niyet ve yüksek lisans protokolleri hakkında firmalara bilgiler verilmektedir. Firmaların çalışanları için yüksek lisans doktora başvuruları hakkında bilgilendirmeler yapılarak ve başvuru için talep eden firmalar yönlendirilmektedir.

– Kocaeli Ar-Ge altyapısı ile lider iller arasında
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılında Türkiye genelinde seçilen 19 adet KÜSİ iyi uygulama örneğinden 3 tanesi Kocaeli ilinde gerçekleştirilen çalışmalar arasından belirlenmiş ve İstanbul’da gerçekleştirilen 13 . KÜSİ Çalışma grubu koordinasyon toplantısında sunulmuştur. Kocaeli ili sanayi ve Ar-Ge altyapısı ile lider iller arasında yer almakta ve KÜSİ etkinlikleri ile Türkiye’ye örnek olacak faaliyetler KÜSİ kapsamında ilimizde gerçekleştirilmektedir. Sözkonusu iyi uygulama örnekleri; TGB ve OSB işbirliğinin sağlanması için protokol imzalanması; Akademisyen-Ar-Ge Merkezi ve tecrübeli Ar-Ge Merkezi-Ar-Ge Merkezi olma adayı firma eşleştirmesi, Sosyal Bilimler alanında Sanayi Odası-Üniversite-TTO arasında işbirliğinin sağlanması şeklindedir.